Den nødvendige samtalen

Har du noen gang vært bekymret for en ansatt, og gruet deg for å ta samtalen?
I dette kurset blir du kjent med daglig leder Morten Skogsrud. Du får være med på hvordan han planlegger og gjennomfører en samtale med en ansatt han tror drikker for mye. Du får høre hva han tenker er utfordrende i slike samtaler og vi lar han bevisst gå i noen feller slik at du kan unngå dem. Underveis får du konkrete tips som gjør deg i stand til å planlegge og gjennomføre samtaler basert på bekymring.

Pris på kurset er kr 900,-

I dette kurset møter du:
Morten Skogsrud

Skuespiller Nils Jørgen Kaalstad

Camilla Lynne Bakkeng

Fag- og kommunikasjonsleder Akan Kompetansesenter

Bli tryggere i alle medarbeidersamtaler

Selv om den nødvendige samtalen hovedsakelig dreier seg om samtaler knyttet til problematisk bruk av alkohol, narkotika, legemidler, spill og dopingmidler, har teknikkene overføringsverdi til andre samtaler mange ledere gruer seg for å ta. Det viktigste er å bli trygg nok til å ta samtaler på et tidlig tidspunkt, så de ikke utvikler seg til alvorlige personalsaker. For hvis ikke du tar samtalen, hvem skal gjøre det?

Kurset tar ca. 60 minutter å gjennomføre. For den beste opplevelsen anbefaler vi å bruke laptop og ikke mobil. I etterkant av kurset kan de som tar kurset samles for å reflektere og øve på konkrete dilemmaer ved hjelp av Akan kompetansesenter.

Kursets innhold:

Når er det riktig å ta en bekymringssamtale?

course-line

Hvilke mål du bør sette deg for den første praten?

course-line

Hva du skal fokusere på når du snakker med medarbeider?

Konkrete læringspunkter for hvordan du skal møte og ivareta medarbeider.

course-line

Hvordan du skal planlegge, gjennomføre og følge opp samtalen.

Kjøp kurset

Kurset tar ca 60 minutter.